Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
WEBBSHOP
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

SAMO

SAMORDNINGSAVDELNINGEN

Samordningsavdelningen vid HvSS  (SAMO) har tagit initiativ till och driver i dagsläget två arbetsgrupper (Ag), Ag sjukvård och Ag förplägnad med syfte att utveckla dessa funktioner, materiellt, organisatoriskt och utbildningsmässigt.

SAMO driver också ett projekt, att under 2015 ta fram en handbok för hundtjänst som skall sträcka sig ned ifrån det enskilda hundekipaget upp till bataljonsnivån och ge råd och tips hur hundtjänsten kan och skall bedrivas.

Vi ansvarar för att ta fram former för värdering av hemvärnsförband med MARTA som värderingssystem.

Ledningsträningsövningen Geltic Bear som genomförs vid Ledningsregementet vecka 03 och 05 varje år leds av SAMO och genomförs tillsammans med HvSS/UTB och Ledningsregementet. Vid varje övningstillfälle deltar 10st. bataljonsstaber och övas i stabsmetodik och ledning.

Andra uppgifter som vi på samordningsavdelningen ägnar oss åt är - Rekrytering, samordning av frivilliga försvarsorganisationer verksamhet och kvalitetssäkring av utbildning riktad mot hemvärnet, invärdering av kompetens, informationstjänst, stöd till Rikshemvärnschefen insatsövning och fältövning.

Kalender
Tyck till om sidan