Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

413:e kompaniet

Göteborgs bevakningskompani

Kompaniet ingår i Göteborgs södra hemvärnsbataljon (41. hvbat) och har ett område som omfattar de centrala delarna av Göteborg och Mölndal.

Kompaniets personal är frivillig, lokalt rekryterad och har till uppgift att skydda och bevaka samhällets infrastruktur mot sabotage. Andra uppgifter kan vara att ytövervaka, eskortera eller utföra fältarbeten. Som ett extra stöd till samhället deltar hemvärnets personal då polis eller räddningstjänst behöver hjälp. Exempel på dessa insatser kan vara efterforskning av försvunna personer eller släckning av skogsbrand.

 

 

Adress:
c/o Försvarsmedicincentrum Elfsborgsgruppen Box 5155
426 05 Västra Frölunda

Innebandy 2017

Nu har innebandyn kommit igång efter Aurora.


Kompaniet träffas på söndagkvällarna i Garnisonens gymnastiksal och tränar tillsammans.
Fyspasset börjat med uppvärmning och lättare gymnastik. Därefter sätter spelet igång.


Innebandy är en kul träningsform som ger många växlande situationer. Man får både kondition och en bra gemenskap.


Alla kan vara med.
 

Publicerad: 2017-10-27
Uppdaterad: 2017-10-27

Mönstringsmöte 2017

Bataljonschefens genomgång

Lördagen den 4:e februari genomförde Södra Hemvärnsbataljon sitt mönstringsmöte. Göteborgs bevakningskompani deltog och fortsatte sedan med en kompanivis genomgång.


Bataljonschefen, Christer Olsson, hälsade alla välkomna och därefter följde en information från LarsGunnar Olsson, chefen för Elfsborgsgruppen.
Han betonade bland annat:


- Vi vill ha en operativ effekt nu.
- Det är viktigt att kunna samverka med andra förband.
- Tänk på säkerheten beträffande sociala medier!


Den ställföreträdande bataljonschefen redogjorde för året som gått. Bataljonen har ha genomfört olika övningar, utbildningar samt utfört rekognoseringar som ökat terrängkännedomen. Dessutom har förbandet gett olika former av stöd till samhället.
 
Bataljonschefen fortsatte med att informera om den kommande verksamheten under 2017 och betonade vikten av att bataljonen skall öva i sin förbandsroll. Detta kan medföra att enskilda soldater får uppgifter som ligger utanför den ordinarie befattningen.


Ett nytt förbandsmärke har kommit ut. Detta skall sättas fast på uniformen så snart som möjligt.


 
Kompanivis genomgång

Göteborgs bevakningskompani
Mönstringsmötet gick över till kompanivis genomgång, där respektive kompani samlades för att diskutera egna frågor.


Kompanichefen, Hans Ackeskog, hälsade de närvarande välkomna och började med att inventera behovet av namnbrickor och förbandsmärken. Avtalsmärket delades ut till de som fullgjort hemvärnsavtalet.


En rad andra frågor diskuterades som personallistan, månadsbrev, idrott i gymnastiksalen, inventering av kompaniets utrustning samt olika önskemål beträffande utbildningsbehovet.


Mötet avslutades med en kompanistämma och val till kompaniråd och Rusthållarföreningen.


Efter den genomgången tackade kompanichefen deltagarna och avslutade mötet.
 

Publicerad: 2017-02-15
Uppdaterad: 2017-02-15

Krigsförbandsövning 2016

Inskrivning

Under vecka 14 genomförde Göteborgs bevakningskompani årets krigsförbandsövning (KFÖ).

Verksamheten inleddes med att deltagarna skrevs in och blev därefter anvisade förläggningsplatser.
Inriktningen vid denna KFÖ var att utbilda ett stort antal skyddsvakter.

 

Övnigar

Övningarna var varierande och omfattande många olika moment. Den teoretiska utbildningen i juridik är viktig för att förstå vilka befogenheter och skyldigheter som en skyddsvakt har. Efter den teoretiska utbildningen fick deltagarna genomgå ett skriftligt prov.

Greppteknik var ett uppskattat inslag i utbildningen. Soldaterna övade på bland annat försvar, nedläggning och fasthållning.
Utbildningsdagarna fortsatte med praktiska moment, skytte samt en patrullslinga.

 

Vård

Krigsförbandsövningen avslutades med vård av personlig utrustning samt en särskild tillsyn av gemensam materiel.

 

 

 

Publicerad: 2016-04-15
Uppdaterad: 2016-04-15

Mönstringsmöte 2016

Bataljonschefens genomgång

Lördagen den 27:e februari deltog Göteborgs bevakningskompani i Södra Hemvärnsbataljonens mönstringsmöte.


Bataljonschefen major Christer Olsson hälsade deltagarna välkomna och gav sina reflektioner för år 2015. Verksamheten har bland annat bestått i eftersök, olika övningar och utbildningar som till exempel en krigsförbandsövning (KFÖ). Rekryteringen har varit positiv, många nya vill vara med i Hemvärnet.


Förbandsmärket kommer att bytas ut under 2017 och det finns ett nytt uniformsreglemente, som går att ladda ner i PDF-format. År 2016 är ett så kallat befattningsår och fokus kommer att vara på skyddsvaktsutbildning.


Den ställföreträdande bataljonschefen gick igenom vad som gäller för KFÖ 2016, beträffande inryckningstider och övriga rutiner. Det går att erhålla en personlig inkallelse som kan visas upp för arbetsgivaren.


Bataljonschefen fortsatte med att betona vikten av det fysiska stridsvärdet.


- Fysisk träning är en del av kärnverksamheten, sade major Olsson på mönstringsmötet.


Det fysiska stridsvärdet består av:
• Kondition
• Styrka
• Psykologiska faktorer som vilja, fokusering, motivation etc.


Deltagarna fick tre snabba uppmaningar som syftar till att förbättra det fysiska stridsvärdet och den personliga hälsan.
• Sluta röka!
• Jobba mot idealvikten!
• Börja träna i någon form, efter egen förmåga!

Bataljonschefens information avslutades med utnämningar och avtackningar.

 

Kompanivis genomgång

Efter bataljonschefens genomgång fortsatte mönstringsmötet kompanivis.


Kapten Ackeskog hälsade de närvarande i Göteborgs bevakningskompani välkomna och började med att gå igenom eventuellt behov av kompletteringar av utbildningar, märken och namnbrickor.


En rad andra frågor diskuterades som chefsrekrytering, kompanirapport samt deltagare i Kompaniråd och Bataljonsråd.


Kompanichefen delade in de närvarande i grupper och här diskuterades vilka andra utbildningsbehov och önskemål om utbildning som finns i kompaniet.


Efter kompaniets genomgång tackade kompanichefen deltagarna och avslutade mötet.

 

Publicerad: 2016-03-01
Uppdaterad: 2016-03-06

Familjedag på Känsö

Lördagen den 29:e augusti arrangerade Göteborgs bevakningskompani en familjedag. Soldater och anhöriga åkte till Känsö för att få försvarsinformation och en social samvaro. Resan utgick från Saltholmen med destination Känsö.

Deltagarna samlades på ön, kompanichefen gav en kort information och därefter fick de ta del av den historiska bakgrunden till Känsö samt en kort rundvandring på ön. Kaffe och kaka smakade bra och verksamheten  fortsatte med en förevisning av sambandsutrustning och sjukvårdsinformation där deltagarna visades hur en skadad person skall placeras.

En rejäl vandring i den omgivande terrängen gav deltagarna en bra aptit och lunchen serverades i form av grillad korv och potatissallad.

Efter försvarsinformation, historik, rundvandring, mat och trevlig samvaro så var det dags att åka tillbaka till Saltholmen med spårvagnsfärjan Ylva.

Publicerad: 2015-09-09
Uppdaterad: 2017-10-27
Kalender
Tyck till om sidan