Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

43:e hemvärnsbataljonen/ Göteborgs skärgårdsbataljon

Göteborgs skärgårdsbataljon

Göteborgs skärgårds bataljon, kallas även 43:e hemvärnsbataljonen, är främst inriktad mot att verka i Göteborgs hamn, farled och skärgård men skall också kunna lösa uppgifter på andra platser längs kusten. Med snabbgående stridsbåtar och terränggående fordon kan vi verka i gränslandet mellan land och hav. Bataljonen tillhör Västra Militärregionen, MR V.

Skärgårdsbataljonen är ett modernt krigsförband med uppgifterna skydda, bevaka och ytövervaka i en marin miljö. Bataljonen skall även stödja samhället vid kris. Uppgifterna innebär att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. I händelse av kris eller krig skall bataljonen kunna skydda samhällsviktiga skyddsobjekt inom ramen för Skyddslagen och övar därför ibland tillsammans med civila myndigheter.

Bataljonen skall ytterst kunna användas i händelse av krig och då med kort varsel säkerställa att en fiende inte stör verksamheter och anläggningar som är avgörande för samhällets funktion. Bataljonen skall också möjliggöra mobilisering av Försvarsmaktens övriga förband. Skydd av hamn och farled är en prioriterad uppgift i händelse av kris eller krig.

Vi övar flera gånger om året, främst i skärgården men kan också öva på andra platser, beroende på syftet. Eftersom vi ska kunna verka i marin infrastruktur måste vi behärska strid i hamn- och industrimiljö förutom de marina uppgifter som skall lösas i skärgården. De sjögående delarna av bataljonen möjliggör rörelse mellan öar och hamnar men används också för eskort av fartyg eller patrullering.
Bataljonen består av två insatskompanier, ett bevakningskompani, ett båtkompani och en hemvärnsmusikkår.

Bataljonen administreras av Elfsborgsgruppen som är en del av Västra Militärregionen och finns i Göteborgs garnison på Kärringberget. Utbildningsgruppen ansvarar för att utbilda, organisera och administrera hemvärnsutbildning i Göteborg, samt stödja verksamhet via de frivilliga försvarsorganisationerna i området. Elfsborgsgruppen är ansvarigt för salutskjutning på Göteborgs salutstation belägen vid Skansen Lejonet.

BLI SOLDAT

Är du intresserad av att bli soldat? Gör en intresseanmälan genom att klicka på länken "Intresseanmälan" i menyn överst!

Har du frågor om intresseanmälan eller rekryteringsgång kontakta rekrytering@mil.se eller ring Rekryteringslinjen på +46 (0)8-514 390 09 (vardagar 10.00-15.00).

Adress:
43. hemvärnsbataljonen
c/o Försvarsmedicincentrum FömedC
Elfsborgsgruppen
Box 5155

426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA
Telefon:
031-69 25 59
E-post:
43bataljon@hemvarnet.se
Kalender
Tyck till om sidan