Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

471:a kompaniet

Om oss

471.insatskompani är ett modernt insatskompani i Hemvärnet. Försvarsmakten förändras och det gör också Hemvärnet, som får allt fler och viktigare uppgifter. Ett steg i denna förändring är att fler förband med högre tjänstgöringskrav sätts upp. 471.insatskompaniet är ett sådant kompani!

Kompaniet består av två hjulburna plutoner och en pluton utrustad med bandvagn 206. Dessutom ingår en stab- och trosspluton. Personalen kommer precis som resten av bataljonen ifrån hela sydvästra Skåne.
All vår personal är frivilligt rekryterad, vilket ger högt motiverade och engagerade soldater. Gemenskapen är oerhört viktig för förbandet och förbandsandan. Förbandet är dessutom traditionsbärare för Kronprinsens husarregemente.

Uppgifter:
Hemvärnets förband ska kunna skydda och bevaka för Försvarsmakten och samhället viktiga objekt och installationer, ytövervaka, eskortera personal eller materiel, bedriva försvars- och fördröjningsstrid samt stödja samhället vid svåra påfrestningar. Vi övar årligen våra stridsuppgifter och upprätthåller redan i fredstid en mycket hög beredskap.

Utbildning och ersättningar:
Förbandets soldater genomför två längre övningar per år som tillsammans omfattar minst 8 dygn. Krigsförbandsövningen (KFÖ) är årets största övning och då övas hela bataljonen tillsammans. Särskild övning förband (SÖF) genomför kompaniet enskilt. Dessa två är obligatoriska för att få ut den skattefria ersättningen på ca 7000 kr. Utöver det finns det ett stort utbud av övningar och kurser som det är frivilligt att deltaga i.

Vapen och utrustning:
Varje soldat får ut ungefär samma personliga utrustning som en soldat under
grundutbildning. Det innebär bland annat att stridsväst, stridssäck och kroppsskydd. Som personligt vapen tilldelas AK 4 B med rödpunktsikte eller pistol 88 beroende på befattning. Utöver varje soldats personliga vapen förfogar kompaniet även över pansarskott, granatgevär, kulsprutor och prickskyttegevär.

Adress:
471:a c/o P7/SSK Revingehed
247 82 Södra Sandby
Telefon:
046-36 80 00
Kalender
Tyck till om sidan