Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

352:a kompaniet

Vi tar striden där det krävs

Kronobergs andra insatskompani består av soldater från Alvesta, Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge och Älmhult. Kompaniets uppgift är att ta objekt eller knutpunkt. Skydda och försvara mot sabotage. Därutöver kan vi lösa en rad uppgifter såsom; eskortera, spana, genomföra eldöverfall och minera.

Vi söker alltid dugliga soldater som med vilja, glädje och energi vill bidra till försvaret av Sverige.

Adress:
352. hemvärnskompaniet
c/o Marinbasen MarinB
Kalmar- och Kronobergsgruppen
Stora Räppevägen 2

352 50 VÄXJÖ
Telefon:
0381-18000
E-post:
35.hemvarnsbataljon@mitt.forsvarsmakten.se
Nyheter från 352:a kompaniet

Insatskompani 352, hur vi jobbar med nya soldater och specialister.

Att rekrytera och tillse att det är rätt person som vi tar emot är tidskrävande. Det är viktigt att rätt person hamnar på rätt ställe. Redan under kontakten med någon så utröns personens kompetens och eget intresseområde. Hela detta arbete görs i samråd med den sökande personen. Detta betyder t.ex. att i den första kontakten som oftast sker telefonledes så pratar vi igenom den sökandes bakgrund och egna önskemål vilket kan innebära att den sökande överlämnas till annat kompani som bättre motsvarar den sökandes bakgrund och önskemål. Rätt man på rätt plats. Då blir det effektivast både för den sökande och för det kompani som erbjuder tjänsten.  Nedan är några röster ur kompani 352 efter SÖF 2015. SÖF betyder Särskild övning förband och genomförs under fyra dagar en gång om året.

 

Mattias Karlsson, har varit plutonchef i 10 år och medlem i hemvärnet sedan 15 år tillbaka berättar att placeringen av nya soldater eller specialister i kompaniet sker i samråd med kompanichefen. Initialt placeras de i någon av grupperna och sedan får man se efterhand hur kemin är. Mattias tycker att de nya soldaterna och specialisterna har klarat sig bra. Plutonen har haft en ny grupp bestående av nästan bara nya soldater och dessa har klarat sig bra redan från början. Mattias tror att det beror på att de haft ett stort intresse själva för tjänsten, tagit egna initiativ från början och haft både förmåga och engagemang sedan tidigare.

 

Magnus Ahlström, ny soldat och gjorde sin introduktionsutbildning helgen innan sin första SÖF. Magnus berättar att det var 20 år sedan han gjorde lumpen och hade då Ak5 som beväpning. Jämfört med Ak4 så var vården något lättare på Ak5an men tycker Ak4 har bättre eldkraft. Dessutom har den rödpunktsikte vilket gör att det går att fånga målet snabbt och med bättre precision. Mycket bra att man kör med två ögon öppna vilket ger kontroll på även närområdet. Magnus hade förväntat sig att det skulle vara mera skytteträning men det var denna gång bara inskjutningar av vapnen. Annars hade han inga större förväntningar utan hade kommit med ett öppet sinne.  Magnus säger att skillnaden mot lumpen är att befälen här har mycket mera humor. Han säger han kom snabbt in i de tillämpade övningarna, i detta fallet ett eldöverfall. Mycket kunskaper kom tillbaka igen från lumpen tiden.  Magnus säger vidare att han är fortsatt positiv så här efter SÖFen.  Hemvärnet är viktigt. Det är viktigt att upprätthålla kunskaper ifall "någon" kommer hit.

Anders Drugge, ny soldat och gjorde också sin introduktionsutbildning helgen innan denna sin första SÖF.  Anders berättar att det var 30 år sedan, 84-85, han gjorde lumpen och då i flottan såsom skrovmekaniker. Då hade han k-pist som beväpning. Anders berättar att detta med att söka till hemvärnet var något han funderat på länge. Han vill hjälpa till i samhället. Sverige bör ha ett nationellt försvar och därför vill han vara delaktig. Synd att värnplikten är borta. Anders förväntar sig med sin tjänst i hemvärnet att vara delaktig i en gemenskap som är fysiskt utmanande.  Att det bryter mot det civila livet och är en annan värld känns ändå väldigt bra. Anders anser att SÖF har motsvarat hans förväntningar och att det var roligt att hans tidigare bild av hemvärnet inte bekräftades. När moment genomförs så önskas lite mera tydlighet, att man jobbar mera med t.ex. ordergivning så att man förstår sin uppgift. En bra happening var att man gjorde momentet som genomfördes såsom det vore på allvar. Man fick jobba i det. Det kändes som om det var på riktigt och det var bra pedagogiska övningar. Anders säger att det hade han inte förväntat sig.

Robert Nordmark, ny soldat och gjorde också sin introduktionsutbildning helgen innan denna sin första SÖF. Robert berättar att det var 25 år sedan han gjorde lumpen. Känns ändå inte så länge sedan han hade gröna kläder på sig och då k-pist. Robert förväntade sig att bo i tält, att det kanske skulle bli tufft och kanske dåligt väder. Men det blev istället bra och varierat med skarpskjutning och olika stridssituationer. Bra med övningarna för att identifiera behov av och upptäcka brister att fortsätta jobba på. Robert berättar vidare att gruppen han jobbade med var helt ny. Att det kanske var mindre bra att alla i gruppen var nya, även gruppchefen. Robert säger att han gillade kamratnivån i gruppen men även att kompanichefen agerar som vem som helst även om han är ansvarig för hela kompaniet. Robert berättar varför han gick med i hemvärnet. Han ville hjälpa till med att skydda vårt territorium med tanke på den osäkra omvärlden. Men även att komma ut i naturen, kamratskapet och att träna sin förmåga.

Avslutningsvis vill jag bara tillägga några egna tyckanden i hur kompani 352 jobbar med nya soldater och specialister. Sunt förnuft och ett gott engagemang kommer man långt på. Kompaniets medlemmar har olika åldrar med ett brett spann. Detta är hemvärnets styrka. De som är yngre vill mycket och kan driva på de som är äldre medan de äldre har mera erfarenhet och stoppar upp hastigheten lite för lite eftertanke. Jag vill även poängtera att kompaniets alla medlemmar , soldater och , från gruppchefer till kompanichefen, är härliga kompisar, med härlig humor, gott humör, ibland sämre men alltid professionella i uppgiften. Jag har i kompaniet inte  noterat någon dålig disciplin, överdriven machokultur eller situationer där någon påpekar sitt chefskap. Detta har gjort att alla har utvecklat och utvecklar egna goda initiativ, att alla gör allt de kan i alla situationer så gott det går, att man tänker med sunt förnuft t.ex. att regnar det så tar man på regnkappan, man väntar inte på order. Ska lastbilen lastas av eller på, så gör man det utan att vänta på att någon ger order. Vi är alla frivilliga och vi kan tänka själva och i chefens anda. Detta är effektivitet. Och vi har roligt när vi gör det. Vi har alla olika yrken, men här är vi soldater och vi släpper ingen jävel över bron !

Thomas Hajas. Insatskompani 352.

Publicerad: 2015-04-29
Uppdaterad: 2015-11-29
Kalender
Tyck till om sidan