Tyck till om hemsidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret nedan med dina kommentarer.

För att vi skall veta att du är en riktig person,
krävs det att du upprepar kontrollordet nedan till vänster i textrutan till höger.

Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om Hemvärnet
Möt en soldat
Bli hemvärnssoldat
Aktuellt & Information
Verksamhet
Uniform på jobbet-dagen
TIDNINGENHEMVARNET.SE
HEMVARNET.SE
FORSVARSMAKTEN.SE
HEMVARNET
FORSVARSMAKTEN
NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA
Hem
Hem

14:e hemvärnsbataljonen/ Fältjägarbataljonen

Försvarsmakten i Jämtland

Fältjägarbataljonen försvarar Jämtland. Vill du också göra en insats och försvara din hembygd?
Försvarsmakten förstärker och söker de jämtar som vill bli en stöttepelare i samhället.


”VI FÖRSVARAR SVERIGE OCH LANDETS INTRESSEN, VÅR FRIHET OCH RÄTT ATT LEVA SOM VI SJÄLVA VÄLJER.”


HEMVÄRNET - NATIONELLA INSATSSTYRKORNA

Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig.
Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör
nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.

 

DU KAN OCKSÅ BLI EN DEL AV FÄLTJÄGARBATALJONEN

Fältjägarbataljonen, hemmahörande i Jämtland är ett modernt krigs¬förband med uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig.
Bataljonen är traditionsbärare för det idag nedlagda Fältjägarregementet I 5 och kännetecknas av den höga nivån på soldaterna och den fina gemenskapen och kamratskapen.
Bataljonen administreras av Fältjägargruppen i Östersund som är en utbildningsgrupp underställd chefen för Norrbottens regemente, I 19. Främsta uppgiften är att utbilda Hemvärnet och stödja de frivilliga
försvarsorganisationerna i Jämtlands län. Vid Fältjägargruppen tjänst¬gör både officerare civila med uppgift att utbilda och stödja bataljonens hemvärnssoldater.

Bataljonstaben

Bataljonstaben, tillsammans med ledningspluton, leder samtliga kompanier. Att tjänstgöra i bataljonstaben är mer mentalt än fysiskt krävande och du måste vara ordningsam och ha bra simultankapacitet. Du tjänstgör minst 4 dygn per år.
På bataljonen finns även en TOLO-grupp. TOLO står för tankning- och laddningsomgång och har till uppgift att förse bataljonen med drivmedel och ammunition.

bevakningskompaniet

I fältjägarbataljonen har vi ett bevakningskompani. Kompaniets uppgifter är av mer stationär art, så som att bevaka och skydda olika skyddsobjekt och inte lika fysiskt krävande som insatskompaniernas uppgifter.

INSATSKOMPANIERNA

I Fältjägarbataljonen har vi tre insatskompanier. De är taktiskt rörliga förband med krävande uppgifter. Kompanierna disponerar bandvagnar och terrängbilar och ska vid behov kunna verka i andra delar av landet. Att vara soldat i ett insatskompani kräver bra fysik för att orka med tjänsten som bland annat innefattar mycket strid. Du tjänstgör minst 8 dygn per år.

UNDERRÄTTELSEKOMPANIET

Underrättelsekompaniets uppgift är ytövervakning och spaning för att inhämta information. I kompaniet finns även en flyggrupp som ett stöd till den uppgiften. Som underrättelsesoldat krävs mycket bra fysik då du förflyttar dig långa sträckor till fots och bär all din utrustning. Du tjänstgör minst 8 dygn per år.
 

VIA LÄNKARNA UPPE TILL HÖGER KAN DU NAVIGERA VIDARE och läsa lite mer om vARJE KOMPANI.

(Längst ner ifall du surfar via en mobiltelefon)

 

VILL DU OCKSÅ GÖRA SKILLNAD?

... MEN SAKNAR MILITÄR UTBILDING.

För att kunna gå med som skyttesoldat hos oss behöver du har gjort en militär grundutbildning. Nästa utbildning i Östersund börjar 27 juli 2020. Utbildningen är mellan 4-7 månader lång beroende på vilken inriktning du väljer och genomförs med plikt. För att vara säker på en plats bör du söka och göra din antagningsprövning innan april. Ansök på www.jobb.forsvarsmakten.se.


... OCH HAR GJORT VÄRNPLIKT ELLER GRUNDUTBILDNING.

Du som redan har gjort värnplikt, GMU eller GUF + befattningsutbildning kan gå med i bataljonen direkt. Skicka in din intresseanmälan här så tar vi kontakt med dig.

 

MER INFORMATION

Har du funderingar kan du maila till mrn-faltjagargruppen-rekrytering@mil.se.
 

 

 

Adress:
14. hemvärnsbataljonen
c/o Norrbottens regemente I19
Fältjägargruppen
832 56 ÖSTERSUND
Telefon:
063-55 90 00
E-post:
14bataljon@hemvarnet.se
Nyheter från 14:e hemvärnsbataljonen/ Fältjägarbataljonen


142.insatskompaniet deltar i Cold Response 2016

142.hvinsatskompaniet är nu fältlastat och stridsberett - Cold Response 2016.    

Den 29 februari lämnar huvudelen av förbandet svensk mark, för en förhoppningsvis intensiv och lärorik vintervecka i Norge. Kompaniet har förmånen att, som det första svenska Hemvärnsförbandet i historien, få öva strid under utländskt befäl.
142.hvinsatskompaniet kommer att ingå i den norska brigaden och kommer att lyda direkt under C HV12.

142. rifle coy (kompaniets callsign under Cold Response) har fått en relevant och mycket utmanande förstahandsuppgift. Under lösandet av denna uppgift, kommer kompaniets alla förmågor att sättas på prov.

Vi tackar högre chef för det förtroendet!  

All materiel måste vara i toppskick under Cold Response - inte minst kompaniets skidor. 
 

Allmän information om Cold Response 2016 (hämtat från www.forsvarsmakten.se)

Övning Cold Response 2016 omfattar cirka 15 000 deltagare från 15 nationer varav drygt 2000 svenska soldater och officerare. Övningen genomförs i Nord Trøndelag i mellersta Norge med mark- övningsområde mellan Trondheim i söder och Namsos i norr, marinövningsområde i farvattnen utanför och luftövningsområde i svenskt och norskt luftrum mellan Oslo och Bodö.
Cold Response har ett fiktivt scenario baserat på en internationell krissituation och genomförs som en tillämpad dubbelsidig övning med en multinationell brigad på respektive sida. Sverige och tredje brigadstaben har, precis som under Cold Response 2014, fått förtroendet att leda en av dessa multinationella brigader.
Övningen ger unika möjligheter att träna en multinationell insats i subarktiskt klimat. Förmodligen den största utmaning som man kan ställas inför under en övning.
Övningsområdet är stort och utmanande för alla inblandade. Detta tillsammans med det stora antalet deltagande förband och möjligheten att öva strid mot en kvalificerad motståndare gör att alla från soldat till chefer får en egen erfarenhet av vilka ytor, volymer, tider och avstånd som strid i större förband innebär.

 

 

Publicerad: 2016-02-19
Uppdaterad: 2016-02-19

Inbjudan till KU Vinterutbildning Kallt Väder

Omfattning och syfte

Utbildningen omfattar utbildning i uppträdande i ”kallt väder” och syftar till att upprätthålla individens stridsvärde i kall miljö.

 

Målsättning och önskat slutresultat

·         Hantera personlig utrustning efter väderlek.

·         Veta och vidta åtgärder för att bibehålla stridsvärdet i fält vintertid.

·         Ökad kännedom om personliga begränsningar som kan ha negativ påverkan på stridsvärdet.


Målgrupper

Alla i förbandet (främst nya eller de som inte gjort vinter-SÖF)

Utbildningstillfällen

Vecka 602

Lördag den 16/1 kl 09:00-17:00

Anmälan senast 2015-12-16

 

Vecka 604

Lördag den 30/1 kl 09:00-17:00

Anmälan senast 2016-01-15

 

Gemensamt för BÅDA TILLFÄLLENA

Tid:                   09.00-17.00.

Plats:                Frivvillan, upprop, ekonomi, deltagarlista.

Utr:                   M 90, penna, antmtrl, kläder efter väder ute och ev övernattningskit.

Frågor:              Johan Andersson 070-3528272, johan.b.andersson@mil.se

Anmälan:           Namn, kompani, e-post, mobil, ev boende, ev skonkost samt vilket tillfälle

Skickas till         johan.b.andersson@mil.se

 

Publicerad: 2015-11-28
Uppdaterad: 2015-11-28
Kalender
Tyck till om sidan